Güncel Haberler

Değer Kaybı Nedir?

DEĞER KAYBI NEDİR?

İkili veya daha fazla aracın karıştığı trafik kazalarında , araçlarda meydana gelen hasarın onarımından kaynaklı , aracınızın ikinci el satış piyasasında değer kaybetmesine ve piyasaya göre satış bedelinin düşmesine değer kaybı denilmektedir.

Araçta meydana gelen değer Kaybı için , kaza olayının öğrenildiği veya meydana geldiği tarihten itibaren 2  yıl içinde talepte bulunulması  gerekmektedir. Ancak kazanın olduğu tarihten itibaren (hasarı veya kazayı öğrenmeme halinde) 10 yıl içinde Araç Değer Kaybı davası açılmamış ise zaman aşımına uğrar.

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre konusunda yetkili ve uzman olan eksperler tarafından Araç Değer Kaybı Raporu hazırlanır. Hazırlanan Araç Değer Kaybı raporunda detaylı hesaplamalar yer almaktadır.,

Bu konuda öncelikle incelenmesi gereken Sigorta Genel Şartlarına göre kazalarınızın, ilgili ihbar tarihinin 2 yıllık zaman aşımına uğramamasıdır. Daha önce başvuru yapılmadı ise ilk kazanızdan başlanarak, Araç Değer Kaybı başvurusu yapılır. Aynı parçaların birden çok işlem görmesi durumunda Araç Değer Kaybı ilgili parçalar hesaplamaya dahil edilmeden hesaplanır.

– Araç Değer Kaybı Raporu kapsamlı ve detaylı olarak (ekspertiz raporu, onarım resimleri, servis faturası vb.) hazırlandıktan sonra ilgili taraflardan Sigorta Şirketi, Araç Ruhsat Sahibi ve Sürücü’ den talep edilir. Talebinizin karşılanmaması durumunda Sigorta Tahkim komisyonu başvuru yapılabilir.

– Araç Değer Kaybı öncelikle kazada kusuru olan taraflardan talep edilir. Aşağıda Hukuki açıklamaları yapıldığı şekilde, sigorta şirketi, ruhsat sahibi ve sürücü zincirleme sorumludur.

6098 Borçlar Kanunu

MADDE 49 Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Madde 51 Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını gözönüne alarak belirler.  Bu çerçevede hâkim dava içerisinde bilirkişiden zararın tespiti ve kusur oranlarını belirlemek için bilirkişi raporu talep edecek ve bu çerçevede hüküm kuracaktır. Bu sebeple davanızı önce belirli bir miktar üzerinden açarak, bilirkişi raporu çerçevesinde tespit edilen miktar neticesinde ıslah ederek talebinizi artırmanız mümkündür.

MADDE 122 Aşkın Zarar başlıklı Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanunu

MADDE 1401- (1) Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.

MADDE 1409-  Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur.

TTK Madde 1401

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110204-1.htm

 

 

 

Ayrıca Kontrol Edin

Engelli Raporu ile Araç Nasıl Alınır?

Hayat bazen hepimize aynı oranda iyi davranmıyor ve bazen, bazılarımız diğerlerinden farklı olabiliyor. Doğuştan ya …