Güncel Haberler

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?

Alacak sigortası Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturduğu,  KOBİ’lerin alacaklarını güvence altına alan sigorta sistemidir.  Bu sigorta sayesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler şirketlerden tahsil edemedikleri alacaklarını sigorta şirketlerinden alabiliyor.  Sigortadan faydalanan işletmeler nakit akışını sağlıklı bir şekilde sürdürebiliyor ve taahhütlerini kolaylıkla yerine getirebiliyor.  Böylece bu firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamalar ortadan kalkıyor.

Alacak Sigortası Genel Şartları Nedir? Kimler Yaptırabilir?

Resmi Gazete’de yayınlanan beyana göre Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, yani yıllık cirosu 125 milyon TL’nin altında olan işletmeler bu sigortadan yararlanabilir.  Yine bu şirketlerin başvuru tarihinden en az iki sene önce kurulmuş olması gerekir.

Sigorta kapsamı için en önemli şart ise şirketin risk değerlendirmesinden geçebilmesi.

Risk Değerlendirmesi Nedir?

Risk değerlendirmesi, sigorta yaptıran işletmenin alacaklılarının değerlendirilmesi anlamına gelir.  Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi, sigorta yaptırmak isteyen işletmenin alacaklı olduğu kurum ya da şirket için bir değerlendirme yapar ve puanlandırır.  1-6 arasında yapılan puanlama sisteminde borçlarını düzenli ödeyen şirket 1 puan alırken ödemelerini sıklıkla geciktiren şirket 6 puan alır. Eğer sigorta yaptıran işletmenin alacağı bulunan şirket 6 puan almışsa, ona sigorta yapılmaz. Sigorta primleri de bu puanlama sistemine göre belirlenir.

Bu değerlendirme işlemi için sigorta yaptırmak isteyen işletmeden 10 TL ücret talep edilir.

Alacak Sigortası İçin Ne Kadar Prim Ödenir?

Öncelikle, risk değerlendirmesinden çıkan rapora göre işletmenin sigortalatmak istediği alacağı risk puanına göre kredilendirilir. Yani eğer işletmenin alacaklısı borçlarını düzenli ödeyemeyen bir şirket ise işletmenin bu alacağını garanti altına alması için daha fazla ödeme yapması gerekir.

KOBİ’nin en fazla 25 milyon TL’ye kadar olan faturalı ve vadeli alacağı sigorta kapsamına alınır ve prim ödemeleri alacağın vadesine ile KOBİ’nin son yılında elde ettiği ciro miktarına göre belirlenir.

Örneğin son yılında 3 milyon TL ciro elde etmiş işletme için 120 günlük vadeli satışta 15.000 TL, 180 günlük vadeli satışta 24.000 TL, 360 günlük vadeli satışta 42.000 TL prim ödenmesi gerekir.

Buna karşılık olarak da 120 gün için 150.000 TL, 180 gün için 240.000 TL ve 360 gün için 420.000 TL tutarında sigorta teminatı alınır.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre; eğer primin tamamı peşin ödenirse, ödemede %10 indirim sağlanır.  Standart ödeme sistemi için ise;  prim tutarının en az %25’i peşin, kalan miktarın ise en fazla üç taksit olarak ödenmesi gerekir.

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar eğer 2.500 TL’nin altında ise sigorta yaptıran KOBİ tarafından, üstünde ise Merkez tarafından ödenir.

Alacak Sigortasında Devlet Desteği Nedir?

Alacak sigortası KOBİ’ler için özel sigortalar tarafından yapılıyor. Ancak burada devletin önemli bir desteği var. Sigorta yaptıran işletme sigortasından parasını tahsil etmek istediğinde para devlet destekli alacak sigortasından veriliyor. Bu havuz Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi altında Halk Sigorta tarafından yönetiliyor. Sigorta havuzunda yeterli para olmadığında devreye Hazine ve Maliye Bakanlığı giriyor ve aşan kısmı üstleniyor. Yani temin edilmek istenen para sigorta havuzundan karşılanamadığı durumda devlet KOBİ’ler için ödeme yapıyor.

Ayrıca Kontrol Edin

Start Stop Sistemi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Büyük şehirlerde yaşayan insanların en büyük problemlerinin başında yoğun trafik geliyor. Sabah ayrı, akşam ayrı …

Yorum Yazın