Güncel Haberler

İşsizlik Sigortası Nedir?

Hayatımızı güvence alabilmek için çalışıyoruz ancak ne kadar işimizin garanti olduğunu düşünsek de bazen işimizi kaybedebiliyoruz. İşte işsizlik sigortası tam da böyle zamanlarda devreye giriyor ve çalışmadığımız zamanlarda da maddi olarak güvende olmamızı sağlıyor.

İşsizlik sigortası ister özel ister SGK’ya bağlı olarak gerçekleştirilen sigortadır.  SGK’ya bağlı çalışanlar, kendi istekleri dışında işten çıkarıldıklarında bu sigorta sayesinde ödeme alabilir, işe girene kadar bu sigortadan faydalanabilirler.

Kimler İşsizlik Sigortası Yaptırabilir?

İşsizlik kanununa göre;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler,

Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,

İşsizlik sigortası yaptırabilirler.

İşsizlik Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aslında işsizlik sigortası zorunludur.  Bordrolu çalışanlar işe girdikleri tarihten itibaren sigortalı olurlar. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine göre Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirilmiş olan iş yeri ve sigortalılar işsizlik sigortası için Türkiye İş Kurumu’na da bildirilmiş sayılırlar.

Sonrasında ödeme alabilmek için işten ayrıldıktan sonraki 1 ay içinde İŞKUR’a şubeden ya da online olarak işsizlik durumunun bildirilmesi gerekir.

İşsizlik Sigortasından Faydalanmanın Ön Koşulu Nedir?

İşsizlik ödeneği alabilmek için mevzuata göre dört temel koşul vardır:

1)      Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,

2)     Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışılmış olunması,

3)      Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması,

4)  Sigortalı işsizin işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili birimine doğrudan veya elektronik ortamda başvurması (Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir)

 İşsizlik Sigortası Süresi Nedir?

İşsizlik ödeneği için başvuru yapanlar ve yukarıdaki şartları taşıyanlar arasından;

600 gün prim ödemiş olanlara  180 gün,

900 gün prim ödemiş olanlara  240 gün,

1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilir.

İşsizlik Sigortası Nasıl Hesaplanır?

  Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların aylık ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
SON DÖRT AY ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN 796,50 318,60 2,10 316,50
SON DÖRT AY AYLIK 1000 TL İLE ÇALIŞAN 1.000,00 400,00 2,64 397,36
SON DÖRT AY AYLIK 2500 TL İLE ÇALIŞAN 2.500,00 637,20 4,21 632,99*

(*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, Aylık Asgari Ücretin Brüt Tutarının Yüzde Seksenini Geçmediği İçin Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarı

İstem dışı işsizlik durumunda tahmini alabileceğiniz aylık rakam İŞKUR’un yukarıdaki tabloda örneklendirdiği şekildedir. Ancak işsizlik sigortası da günlük hesaplanır ve son dört aylık kazanç miktarı dikkate alınarak günlük brüt kazancın %40’ı kadar günlük ödeme yapılır.

Özel İşsizlik ve Kredi İşsizlik Sigortası Nedir?

Zorunlu işsizlik sigortasının dışında, işsizlik süresince geçen zamanı koruma altına almak için özel sigorta şirketlerinden de sigorta yaptırılabilir. Özel işsizlik sigortasının en büyük özelliği üst düzey yöneticilere kadar her kademeden çalışanın yaptırabilmesi ve şirketlerin sigortalılarına özel hizmetler sunması.

Kredi işsizlik sigortası ise aldığınız kredi ödemelerinin güvence altına alınması, işsiz kalsanız da ödemelerinizin aksamadan devam edebilmesini sağlayan, yükünüzü azaltan bir sigortadır ve işsizlik sigortasının tamamlayıcısı olarak düşünülebilir.

Ayrıca Kontrol Edin

Sovtaj ve Sovtaj Bedeli Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Sigorta şirketlerinin uyguladığı sovtaj, özellikle kasko sigortalarında sıkça karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda “Sovtaj ne demek?” …

Yorum Yazın