Güncel Haberler

İsteğe Bağlı Sigorta

Bildiğiniz gibi ülkemizde sigortalı olmak zorunludur. Bir yerde iş akdi ile çalışıyor, bağımsız faaliyet yürütüyor ya da memurluk yapıyorsanız zorunlu olarak sigortalısınız demektir. Bu, yasalardan elde ettiğiniz hak olduğu gibi, aynı zamanda yükümlülüğünüzdür.

Ancak çalışmıyor olabilirsiniz. Bu durumda, yaşlılık aylığı almanın ya da sağlık sigortalı olmanın avantajlarından mahrum mu kalacaksınız? Hayır. Bu noktada isteğe bağlı sigortalı olarak sigorta avantajlarından faydalanabilirsiniz. Gelin, isteğe bağlı sigortalılığa bir göz atalım.

İsteğe bağlı sigorta nedir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun altıncı bölümünde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri” Madde 50’ye göre, “İsteğe bağlı sigorta, hiçbir kurumda sigortalı olarak çalışmayıp prim ödemesini kendisi yaparak, kişilerin uzun vadeli sigorta koşullarına ve diğer sigorta çeşitlerine katılmasını sağlayan sigorta türüdür.” https://xn--ygba1c.cc/tag/%d8%b3%d9%83%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/

Kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir?

Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

 • Zorunlu sigortayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
 • Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan,
 • Sosyal güvenlik kanunlarına göre malüllük ve yaşlılık maaşı olmayan,
 • 18 yaşını dolduranlar, isteğe bağlı sigortadan faydalanabilmektedir.

Ev hanımları isteğe bağlı sigortalı olmanın avantajlarından faydalanabiliyorlar mı?

İsteğe bağlı sigortadan ev hanımlarının faydalanabilmesi için, gelir vergisine tabi olmama şartı ile,  aşağıdaki şartları yerine getiriyor olması gerekir.

 • Sigortalı olarak herhangi bir yerde çalışmamak,
 • Malullük ve yaşlılık aylığı almamak,
 • 18 yaşından büyük olmak,
 • Herhangi bir gelire sahip olmamaktır.

İsteğe bağlı sigorta için nereye başvurulur?

İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyenler ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine,  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ ile başvurmaları gerekmektedir.

Ne zaman başlar ve sona erer?

Kanunda yer alan Madde 51’e göre, isteğe bağlı sigortalılık, müracaatın kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlarken sona ermesi ise aşağıdaki durumlarda gerçekleşir.

 • İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
 • Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
 • Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erer.

Kaç yıl ödenir?

Eğer yeni başlayacaksınız yaş haddinden emeklilik için en az 5400, normal emeklilik için ise 7200 prim gününü doldurmanız gerekmektedir.

Ev hanımlarının da isteğe bağlı sigorta primi için yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400, normal emekliliği için ise 9000 prim gününü tamamlamanız gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigorta primleri ne kadardır ve nasıl ödenir?

Belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigorta ile emekli olanlar için belirlenen en düşük maaş 1.189,71TL’dir. Ayrıca sağlık hizmetlerinden de yararlanabilme imkânı sunan isteğe bağlı sigortalı olma durumunda sadece prim ödemesi yapan kişiler değil, o kişinin bakmakla yükümlü olduğu ailesi de sağlık imkânlarından faydalanabilir.

Ayrıca Kontrol Edin

Start Stop Sistemi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Büyük şehirlerde yaşayan insanların en büyük problemlerinin başında yoğun trafik geliyor. Sabah ayrı, akşam ayrı …

Yorum Yazın