Güncel Haberler

Kat İrtifakı Nedir? Kat Mülkiyeti ile Arasındaki Fark Nedir?

Her birimiz, sabahtan akşama yoğun stres altında çalışıyoruz. Bu stresin dayandığı tek bir nokta var, o da daha iyi bir hayat sürmek… Daha iyi bir hayat demek, birçoğumuz için mülkiyet sahibi olmak anlamına geliyor. Mülkiyet sahibi olma aşamasında da kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasında fark karşımıza çıkıyor ve genelde bu fark, potansiyel alıcıları zor durumda bırakabiliyor. Kafaları karışan, hangisinin daha iyi olduğunun ayrımına varamayan alıcılar, ileride sorunlar yaşayabiliyor. Bu sebeple kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasında fark ne ise onun iyi anlaşılması önemlidir. Biz de bu yazımızda, tam anlamıyla kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farkın ne olduğunu anlatacağız.

Kat irtifakı

Aradaki ayrımı anlayabilmek için öncelikle “Kat irtifakı nedir?” konusunun netliğe kavuşturulması gerekir. Bir arsa üzerine yapılacak inşaattaki mülkiyet hakkını ifade eden kat irtifakı, aynı zamanda inşaatına başlanmış projeleri de kapsar. Yani daha kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse kat irtifakı, arsa üzerine düşen daire tapusudur. Satın alımı yapacak kişi, banka kredisine başvuru yapacaksa, kat irtifakına ihtiyaç duyar, çünkü bankalar bu konuda çok nettir. Konut kredisi verecek banka, kat irtifakını zorunlu tutar ve aksi durumda kredi vermez. Kat irtifakı tapusu sahibi olacak kişiler için en önemli ayrım, yapılan anlaşmanın resmiyet kazanmasıdır. Müteahhit binanın tüm özelliklerini bu tapuda belirtirken, daire satın alacak kişi de ödeme ile ilgili detaylara yer verir.
onwin
Kat mülkiyeti

Kat mülkiyeti açıklamasında öncelikle belirtilmesi gereken bir nokta var. Konut başlığı geçen yapılar için geçerli olmayan kat mülkiyeti; daire, kat, depo, mağaza gibi yapının bağımsız bölümlerini kapsar. Bu tapunun alınması için binanın inşa edilmesi ve “Yapı kullanım belgesi” olarak da anılan iskân belgesine sahip olunması gerekir. Kat mülkiyetine sahip olmayanların, sonrasında sorun yaşama riskleri vardır, çünkü kendileri için elektrik, su gibi abonelikleri yapamaz. Kat mülkiyetine sahip olabilmek için en önemli koşul, yapının inşaatının tamamlanmasıdır. Diğer yandan bahsedilen bölümlerin mutlaka bağımsız olması ve ana yapının da kâgir olması gerekir.

Kat irtifakı nasıl kurulur?

İnşaatına başlanmamış ya da yeni başlanmış mülkiyetlerde hak sahibi olabilmek için “Kat irtifakı nasıl kurulur?” kısmını iyi çözümlemek gerekir. Kar irtifakı tapusu için öncelikle tapu kadastro dairelerine başvurulmalıdır. Kat İrtifakı Kanunu’na göre başvuru yaparken düzenlenen proje ile birlikte yönetim planı mutlaka tapu dairesine verilmelidir. Diğer yandan ilgili 12. madde uyarınca kat irtifakı kurmak için gerekli diğer belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Dilekçe
  • Vaziyet planı
  • Yönetim planı
  • Liste
  • Tapı senedi
  • Nüfus cüzdanı ve vergi numarası

Kat irtifakı kat mülkiyetine nasıl çevrilir?
Tüm prosedürleri yerine getirdikten sonra “Kat irtifakı kat mülkiyetine nasıl çevrilir?” adımına geldiyseniz, önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Bu geçişi yalnızca müteahhitler, gerçekleştirebiliyor. Daire sahipleri ne yazık ki bu sorumluluğu alamıyor. Bunun müteahhittin öncelikle belediyeye iskân ruhsatı için başvuru yapması gerekir. Ardından iş belediyeye geçer ve belediye, yapının mesken statüsüne geçmesi için bir dilekçe yazar. Sonra kar irtifakı tapusu sahibi kişi, bu dilekçe ile tapu kadastroya başvuruda bulunur ve gerekli masraflar ödendikten sonra kat mülkiyeti sahibi olunur.

Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki fark

Özetlemek gerekirse kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki fark şu şekilde anlatılabilir: İnşaatı bitmeyen bir yapı üzerine kurulan hak kat irtifakı iken; kat mülkiyeti iskân belgesi alınan ve inşaatı tamamlamış yapılar olarak tanımlanabilir. Yani aslıda kat irtifakı, kat mülkiyetine geçmeden bir önceki adımdır. İnşaat tamamlandığı zaman kat mülkiyetine geçilmesi gerekir.

Ayrıca Kontrol Edin

sismik deprem dalgaları p ve s

Sismik Deprem Dalgaları Nelerdir? P ve S Dalgası

Depremler, volkanlar, yeraltındaki patlamalar ya da bir madendeki tünellerin çökmesi, deprem dalgaları ya da daha …