Güncel Haberler

Reasürans(Mükerrer Sigorta) Nedir?

Reasürans(Mükerrer Sigorta) Nedir?

Reasürans, yani mükerrer sigorta, sigorta edilmiş herhangi bir riskin belli bir kısmının ya da tamamının tekrar sigorta edilmesidir. Bunun sebebi, sigorta şirketlerinden alınan teminatların rizkolarında, büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı hasar ödemelerinde zorlanmamak içindir. Bu yüzden sigorta şirketleri reasürans, yani mükerrer sigorta yaptırır. Peki reasürans nedir? Groupama ailesi olarak sizler için hazırladığımız bu yazımızda “reasürans sigorta ne işe yarar?”, “reasürör kime denir?”, “reasürör görevleri nelerdir?”, “reasürans şirketleri hangileridir?” gibi merak ettiğiniz soruları cevaplandırdık. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve aklınızıdaki tüm soru işaretlerinden kurtulmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Reasürans Sigorta Ne İşe Yarar?

Reasürans sigorta, sigorta şirketlerine tek başlarına yüklenmeleri, kendi sermayeleri, özvarlıkları ve ihtiyatları bakımından kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri sigortalayabilme olanağı tanır. Bazı mali ölçüler esas alınarak, branş esası ile tespit edilen saklama payları, şirketin risk üzerindeki sorumluluk miktarını gösterir. Bunu aşan kızımlar ise çeşitli reasürans sigortası anlaşmaları ile, reasürans şirketlerine devredilir. Reasürans sigortasına ihtiyaç duyulmasının da birtakım sebepleri vardır;

Reasürans Gereksiniminin Sebepleri

  1. Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması,
  2. Birikim (Kümül) Fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü,
  3. Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması,
  4. Rizikonun yayılması,
  5. Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımı,
  6. Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi.

Reasürör Kime Denir?

Yukarıda anlatılığı gibi, reasürans işlemlerinde riski böyle devreden şirketlere sedan, devir alan şirketlere ise reasürör denir. Sedan şirketler sigortalıya ödemiş olduğu hasarın ve sigortalı kişiden toplamış olduğu primlerin belli bir miktarını, değişik tekniklere göre yapılabilen reasürans anlaşmaları aracılığı ile, reasürans şirketine yansıtır. Reasürans anlaşmaları her iki tarafın da uygun gördüğü maddeler doğrultusunda belirlenebilir. Bu tamamen iki şirketin arasındaki bir anlaşmadır. Fakat sedan şirket ile reasürör arasındaki risk transferi işlemleri, yıllık anlaşmalar olmadan da uygulanabilir. Yani, sedan şirketler her bir risk durumu için anlaşma olmaksızın reasürör şirketlere danışabilirler.

Reasürör Görevleri Nelerdir?

Reasürör şirketlerin görevleri, yapılan anlaşmanın türüne göre değişiklikler gösterebilir.

Bölüşmeli Reasürans Anlaşması (Proportional Reinsurance Treaty)

Bölüşmeli reasürans anlaşması, sigorta şirketi açısından zorunlu devri, reasürans şirketi açısından da zorunlu kabulü öngören bir anlaşma çeşididir. Sigorta şirketi, reasürans anlaşması kapsamında devir işlemini gerçekleştirmeyi kabul ettiği her rizikoyu, önceden tespit edilmiş olan bir orana göre devreder ve taraflar arasında yapılacak olan hasar ve prim paylaşımı bu oranlar üzerinden baz alınarak uygulanır. Sigorta şirketi tarafından uygulanan rizikolar üzerinde reasürör denetiminin olmadığı bölüşmeli reasürans anlaşmalarının ise “eksedan” ve  “kotpar” olmak üzere iki farklı çeşidi vardır.

Kotpar Reasürans Anlaşması (Quota Share Reinsurance Treaty)

Reasürans şirketi ve sigorta şirketi, ilgili branşlarda sigorta edilen her riskin önceden belirlenmiş oranlar (%20, %80 gibi) doğrultusunda otomatik olarak devredilmesi konusunda anlaşır. Bu doğrultuda sigorta şirketi, sigortalamış olduğu her riskin %20 oranını üzerinde tutar, %80 oranını ise reasürans şirketine devreder. Bu arada riskin paylaşıldığı oran, hasar ve primin de paylaşım oranıdır.

Eksedan Anlaşması(Surplus Reinsurance Treaty)

Bölüşmeli reasürans anlaşmalarının en sık kullanılan biçimi bu anlaşmadır. Bu anlaşmada sedan şirket, önceden belirlenmiş limiti aşan sorumluluklarını otomatik olarak reasüröre devreder ve reasürans şirketi, kendisine devredilen işleri zorunlu olarak kabul eder. Hasarın ve primin belirli bir oran dahilinde sedan şirketi ile reasürans şirketi arasında paylaşıldığı Eksedan anlaşmalarından seda şirketlerinin saklama payı, dilim adı verilen miktarların sayısı ile tespit edilir. Bu tür Eksedan anlaşmalarında saklama payları sabit bir tutar değildir. Sedan şirketler, hasar ihtimali en düşük olan rizikolarda yüksek saklama payı, yüksek hasar ihtimali olan rizikolarda ise düşük saklama payı tutma hakkına sahiptir. Belirlenmiş olan saklama payı tutarı, aynı zamanda dilim genişliğini de ifade eder.

Bölüşmeli Olmayan Reasürans Anlaşması (Non-Proportional Reinsurance Treaty)

Bir olay ya da risk itibariyle meydana gelmesi muhtemel olan hasarın belli bir bölümünün sigorta şirketi tarafından yüklenildiği anlaşma, bölüşmeli olmayan reasürans anlaşmasıdır. Bu tip anlaşmalarda, riske karşılık gelen risk priminin ve riskin paylaşımı yapılmaz. Reasürör, hasar miktarı daha önceden belirlenmiş olan limiti aştığı zaman, hasar ödemesinden sorumludur.

Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması (Excess Of Loss Treaty)

Bu anlaşma türünde reasürör, sigortacının yazdığı işlerden elde ettiği primin belirli bir kısmı karşılandığı zaman, o işlere ilişkin meydana gelen hasarların önceden saptanmış bir tutarı geçen kısmı karşılamayı taahhüt eder. Hasar fazlası reasürans anlaşmaları, bölüşmeli reasürans anlaşmalarından daha farklıdır. Aralarındaki en büyük fark ise, yalnızca hasara ilişkin bir anlaşma olmasıdır. Yani tek bir branş için olabildiği gibi, birkaç branşa da uygulanabilir ve özellikle kümül oluşturan hasarlarda ve katastrofik olaylarda, sigorta şirketinin koruması için fazlasıyla etkili bir anlaşma şeklidir.

Toplam Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması (Stop Loss Treaty)

Toplam hasar fazlası reasürans anlaşması, sigorta şirketinin yıl boyu ödediği hasarları karşılamak üzere yapılan bir anlaşma çeşididir. Bu anlaşma modelinde Reasürör, bir tek hasarın belirli bir limiti aşması halinde tazminat sorumluluğuna ortak olmaz. Fakat bütün hasarların toplamı önceden tespit edilmiş belirli bir oranı aştığı zaman, aşan kısmı Sedan’a tazmin eder. Bu oran aşıldıktan sonra da meydana gelmiş bütün hasarlar, küçük – büyük teminat limiti içerisinde, reasürör tarafından karşılanır. Teminatın limiti ise asas itibariyle hasarın bir yüzdesi ile ifade edilir.

Yorum Yazın