Güncel Haberler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK’dan sigortalı kişilere özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan bir özel sağlık sigortası çeşididir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ücretleri sağlık sigortası sağlık harcamalarının yaklaşık olarak 3’te 1’ine denk gelir. Yani sadece Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ’dan sigortanız varsa özel hastaneye gittiğinizde hem hastane hem de SGK fark ücreti ödersiniz. Ancak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (özel sigorta) sahibi iseniz ödemekle yükümlü oldukları katılım ücretini ödemek yeterli olacaktır. Örnekle 120 TL hastane masrafı ve 12 TL SGK katılım ücreti ödeyeceğiniz bir hastanede Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde sadece 12 TL katılım ücreti ödeyerek nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan ya da kısmi karşılanan, başka bir deyişle ek ücret ödeme gerektiren sağlık kuruluşlarında muayene-tedavi talep ettiğiniz durumlarda gündeme gelen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ilk olarak 5510 sayılı Kanunu’nun 98’inci maddesinde geçmiştir.

Buna göre “Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir” ve “Bu kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Sonrasında, SGK’nın 2012/25 sayılı genelgesinde, “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası”’ adı altında genel şartlarına göre düzenlemeler yapılmıştır.

Son olarak 23 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinde sağlık sigortası kapsamında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir.

TSS ile ilgili sorulan sorular

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neyi amaçlar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sosyal güvencesi olan kişilerin SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını amaçlar. Bunu da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşıladığı sağlık hizmeti tutarından kalan payı ödeyerek yapar. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına sigorta şirketleri tarafından ödenen pay poliçe sahibine yansıtılmaz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası zorunlu mu?

Bir özel sağlık sigortası çeşidi olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, isteğe bağlı olup herhangi bir zorunluluk gerektirmemektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri kapsar?

Groupama HİSS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminat kapsamında özel sağlık kuruluşlarında fark ücreti ödemeden, geniş anlaşmalı hastane ağında nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Groupama ile sağlığınız güvence altında.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Genel Sağlık, Ferdi Kaza, Zorunlu Deprem, Kasko Sigortası, Seyahat Sigortası, Trafik Sigortası gibi poliçelerden farklıdır.

HİSS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası genel teminatları

Ameliyat

Yatarak tedaviniz sırasında ameliyat olmanız gerektiğinde ameliyathane masrafları, anestezi sırasında kullanılan malzemeler ve doktor ücretleri sigorta kapsamına alınır.

Ameliyat sonrası fizik tedavi:

Ameliyat ve yoğun bakım sonrasında gerekli olan fizik tedavi masraflarınızı teminat altına alır.

Oda, yemek, refakatçi:

Hastanede yattığınız her gün için oda, yemek ve refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderlerinizi kapsar.

Yoğun bakım:

Yoğun bakım ünitesinde gerçekleşen tedavi giderlerinizi teminat altına alır.

Anjiografi, anjioplasti:

Hastanede yattığınız süre içerisinde yapılan koroner anjiografi gibi tedavi masraflarınızı teminat altına alır.

Küçük müdahale:

Küçük müdahaleler ile oluşacak giderleri kapsar.

Kemotrapi, radyoterapi, diyaliz:

Kritik hastalıkların tedavisinde uygulanan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile diyaliz tedavi giderlerini  (hastane, ilaç, doktor ücreti) kapsar.

Yurt içi acil yardım ve acil danışma (ambulans dâhil):

Yerinde müdahale, hastane nakli gibi Acil Yardım Hizmetleri*’ni kapsar.

*Sigortalı kartı üzerinde belirtilen Acil Yardım Hattı’nı araması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve bu hizmetin verilebildiği bölgelerde Acil Yardım Hizmetini karşılar.

HİSS check-up:

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında belirli tetkiklere ait sağlık giderleri %100 oranında karşılar.

Doktor muayene:

Bir kaza ve/veya hastalık sebebiyle tanı ve tedaviniz için hastane, klinik, özel muayenehane ya da acil durumlarda evde, doktor tarafından yapılacak muayeneler ile ilgili giderleri kapsar.

Laboratuvar:

Bir hastalığın tanısı için doktor tarafından gerekli görülen kan, idrar tetkikleri, laboratuvar incelemeleri, röntgen (mamografi ve ilaçlı grafiler dahil), ultrason, EKG, EEG, EMG ve bunlarla kısıtlı kalmamak üzere her türlü tanı yöntemleri ile ilgili sağlık giderlerini teminat altına alır.

Radyoloji:

Hastane tedavisi sebebiyle karşılaşabileceğiniz radiografi giderlerini teminat altına alır.

Modern teşhis:

Hekim tarafından gerekli görülen laboratuvar testleri, radyolojik incelemeler, BT, MRI, sintigrafiler, endoskopik / girişimsel tetkikler, anjiografiler, uyku araştırmaları gibi tanı amaçlı incelemelerin giderlerini yıllık limit dâhilinde kapsar.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon:

Ameliyat ve yoğun bakım sonrasında gerekli olan fizik tedaviler dışındaki fizik tedavi masraflarını poliçe yılı içerisinde 15 seansa kadar teminat altına alır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları, kapsamı, sağlık sigortası genel şartları, planları, anlaşmalı sağlık kurumları ve avantajları hakkında daha fazla bilgi almak için Groupama internet sitesinde teklif alın.

Ayrıca Kontrol Edin

Erasmus Öğrencileri İçin Seyahat Sağlık Sigortası

Hayatımızın en güzel zamanlarından biri, öğrencilik yıllarımızdır. Yeni büyümeye başladığımız, çok şey öğrendiğimiz, kendimize en …