Güncel Haberler

Zeyilname Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

Sigorta yaptırıldığında kanun gereği, poliçelerde değişiklik yapılmaması esas alınır. Ancak bazı durumlarda değişiklik gerekebilir. O zaman da poliçenin yeniden düzenlenmesi yerine zeyilname ile sürecin uzamasının önüne geçilebilir. Zeyilname ile gerekli değişiklikler sağlanıp poliçeyi iptal etmeden de işlemlere devam edilebilir. Gelin, “Zeyilname nedir? Zeyilname nasıl düzenlenir?” sorularını birlikte cevaplandıralım.

Zeyilname Ne İşe Yarar?

Tüm soruların yanıtı aslında “Zeyilname kelime anlamı nedir?” sorusundadır. Zeyilname kelime anlamı olarak Arapça’da “eklemek” demektir ve aslında her şey buradan hareketle başlar. Poliçeleriniz üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik ya da ilaveler için düzenlenen belgelere “zeyilname” denir. Birçok durumda bu zeyilnamelere ihtiyaç duyulabilir. Örneğin, poliçeniz düzenlenirken bilgilerde yanlışlık olması durumunda zeyilname ile kolayca değişiklik yapılabilir. Diğer yandan sigorta primlerindeki miktar değişiklikleri de yine zeyilname ile yeniden düzenlenebilir. Burada unutulmaması gereken konu, zeyilnamelerin yalnızca değişiklikleri kapsamasıdır. Yani zeyilname, poliçenin aslı olarak kabul edilmez.

Çift Taraflı Onay

Zeyilname ne demek?” konusunu netleştirirken atlanmaması gereken bir diğer konu, bu örnekler için her iki tarafın da onayının alınarak ilerlenmesi gerekliliğidir. Hem sigortalı kişi hem de sigorta şirketinin izni ile ilerlenmesi gereken süreçte, taraflardan birinin rızasının olmaması zeyilnameyi geçersiz kılar. Böyle durumlarda zeyilname düzenlemesi yapılmadan önce sigortalı kişinin, sigorta şirketine zeyilname düzenleyeceğine dair talebi mutlaka iletilmelidir. Tam tersi bir durumda da sigorta şirketi aynı işlemi gerçekleştirmelidir. Örneğin; sigorta şirketi poliçenizde bir hata tespit ederse, zeyilname düzenleyeceğine dair bir geri bildirimde bulunmalıdır.

Primli Zeyilname

Zeyilname düzenlemesi yapılırken bazılarının primli olabileceği unutulmamalıdır. Adres değişikliği yapılması gereken durumlarda prim istenmez, ancak bazı durumlarda zeyilname, primli olabilir. Bu prim ise sigortalı kişiden alınır. Poliçe konusu malın satışı gerçekleşirse, iptal zeyilnamesi ile bu prim sigortalı kişiye geri ödenebilir.

Zorunlu Trafik Sigortası’nda Zeyilname

Bir aracınız varsa zeyilname işlemi sizi yakından ilgilendirecektir. Çünkü yeni bir araç alındığında mutlaka bu aracın, trafik sigortasının yaptırılması gerekir. Daha sonrasında araçta yapacağınız herhangi bir değişikliğin zeyilname ile bu sigortaya kaydı gerekir. Buradaki zeyilname, yüksek ihtimalle prim gerektirecektir. Örneğin; aracınız 42 plakaya sahipse ve siz de bunu 34 plaka olarak değiştirmek istiyorsanız zeyilname düzenlemesi ile değişikliği gerçekleştirebilirsiniz. Bu değişiklik için de ekstra bir prim ödemesi yapmanız gerekebilir.

İhalede Zeyilname

Zeyilname, poliçeler dışında da bazen gerekebilir. “İhalede zeyilname nedir?” sorusu, bu konunun en merak edilenlerindendir. 4734 sayılı Kanun gereği ihale ilanı yapıldıktan sonra dokümanda değişiklik yapılmaması esastır. Eğer dokümanda bir değişiklik söz konusu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar tutanakla tespit edilerek bir önceki ilan iptal edilir ve ihalenin yeniden düzenlenmesi gerekir. İşte zeyilname burada devreye girer. Bazı durumlarda bu iptale gerek kalmadan da hızlı bir çözüm bulunabilir. İhale ilanı yapıldıktan sonra, teklifleri etkileyebilecek maddi ya da teknik hatalar tespit edilir ve bu zeyilname düzenlemesi ile çözülebilir bir konuma gelir. Yazılı ilave ya da ek anlamına gelen zeyilname, ihale sürecinin yeniden başlamasının böylelikle önüne geçebilir. Ancak bu, tüm değişiklerin zeyilname ile yapılabileceği anlamına gelmez. Örnek vermek gerekirse; ihale ilanında kalite yönetim sistem belgesi istendiğini varsayalım ve bu maddeden ihale ilanından vazgeçildiğini düşünelim. Bu değişiklik için zeyilname düzenlemesi yeterli olmayacaktır. Bu durum için mutlaka düzeltme ilanının yayımlanması gerekir.

İhalede zeyilname örneği hazırlanması gereken durumlarda, bu dokümanın son teklif verme gününden en az 10 gün önce bildirilmesi gerekir. Bu zeyilnamenin de ihale dokümanını alan herkese gönderilmesi, bilgi eşitliği sağlanması açısından zorunludur.

 

Ayrıca Kontrol Edin

Doğum Sigortası Nedir, Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Her kadın, günün birinde anne olmak ve bu özel duyguyu yaşarken de olabilecek her engeli …

Yorum Yazın